MČR v drezuře 2020

Ve dnech 9. – 13. září probíhá v ESC Olomouc mistrovství České republiky v drezuře a paradrezuře.

Vstup pro diváky je volný, avšak vzhledem k charakteru závodů je nutné se na místě chovat tiše a dodržovat veškeré pokyny.

Harmonogram a další informace jsou k dispozici v Jezdeckém informačním systému zde.