II. předvýběr hřebců do PK českého teplokrevníka

22. - 23. ÚNORA

Chov českého teplokrevníka pořádá ve dnech 22. - 23. 2. 2019 v ESC Olomouc II. předvýběr hřebců do PK českého teplokrevníka. Předběžný program: Pátek: - Identifikace, měření a veterinární přejímka: od 14:00 do 16:00 - od 17:00 možnost absolvování (zkušebně) základní výšky skoku ve volnosti zúčastněných hřebců za účasti komise Sobota: 9:00-10:00 - předvedení starších hřebců od 10:00 předvádění mladých hřebců na tvrdém podkladu, posouzení exteriéru, skok ve volnosti mladých hřebců Následně závěrečné vyhodnocení předvýběru. V případě předvedení drezurních hřebců proběhne před skokem ve volnosti lonžování. Časy jsou pouze orientační. Poznámka: ESC Olomouc není organizátorem akce